Thanh Hóa : Thông Báo Ⅼịᴄһ Nɡừпɡ ᴄᴜпɡ ᴄấρ ᴆɪệп ngày mai 7/5/2023 đến ngày 12/05/2023

Tin Tức
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
  Toàn bộ huyện Thường Xuân và ĐZ + các TBA khách hàng đấu trên lộ 374E9.3 Thọ Xuân đang đặt trên địa bàn các xã Xuân Phú, xã Xuân Bái và Thị trấn Lam Sơn huyện Thọ Xuân. Điện lực Huyện Thường Xuân  
  NMĐ Lam Sơn Điện lực Huyện Thọ Xuân  
  Một phần xã Định Liên huyện Yên Định Điện lực Huyện Yên Định  
  1 Phần Xã HÀ HẢI 2 Huyện Hà Trung Điện lực Thị xã Bỉm Sơn  
  Xã Xuân Phú và một phần xã Thọ Xương. Điện lực Huyện Thọ Xuân  
  1 Phần Xã HÀ CHÂU Huyện Hà Trung Điện lực Thị xã Bỉm Sơn  
  TBA số 5 Vân Am Điện lực Huyện Ngọc Lặc  
  1 Phần trị trấn Hà Trung – Huyện Hà TRung Điện lực Thị xã Bỉm Sơn  
  Một phần xã Thành Vân Điện lực Huyện Thạch Thành  
  Một phần TT Quán Lào huyện Yên Định Điện lực Huyện Yên Định  
  Một phần xã Định Hưng huyện Yên Định Điện lực Huyện Yên Định  
  Một phần xã Định Long huyện Yên Định Điện lực Huyện Yên Định  
  1 Phần Xã Hà Ninh – Huyện Hà TRung Điện lực Thị xã Bỉm Sơn  
  1 Phần Xã HÀ PHONG – Huyện Hà TRung Điện lực Thị xã Bỉm Sơn  
  1 Phần Xã HÀ Ninh – Huyện Hà TRung Điện lực Thị xã Bỉm Sơn  
  Một phần xã Thạch Quảng Điện lực Huyện Thạch Thành  
  1 Phần Xã HÀ ĐÔNG – Huyện Hà TRung Điện lực Thị xã Bỉm Sơn  
  1 Phần Xã HÀ PHONG Huyện Hà Trung Điện lực Thị xã Bỉm Sơn  
  TBA Minh Thức – 560kVA Điện lực Huyện Cẩm Thủy  
  TBA số 1: Hưng Tùng – 560kVA Điện lực Huyện Cẩm Thủy  
  1 Phần xã .HÀ PHÚ Huyện Hà Trung Điện lực Thị xã Bỉm Sơn  
  Toàn bộ khách hàng trên ĐZ 0,4 kV lộ 2 sau TBA 100kVA Cẩm Quý 13 Điện lực Huyện Cẩm Thủy  
  BƠM YÊN TÔN 1 – 560 Điện lực Huyện Vĩnh Lộc  
  LƯU THỊ HOA – 560 Điện lực Huyện Vĩnh Lộc  
  Toàn bộ khách hàng sau TBA Cẩm Thạch 8-100kVA Điện lực Huyện Cẩm Thủy