Vĩnh Phúc : Cập Nhật Lịch Tạm Ngừng Cung Cấp Điện Điện Lực Mới Nhất

Tin Tức

Cập nhật lịch tạm ngừng cung cấp điện Điện lực Vĩnh Phúc mới nhất.

Thông tin lịch cúp điện Vĩnh Phúc tháng 5 và lịch cúp điện tháng 6 chính xác để mọi người, cơ quan, doanh nghiệp sắp xếp công việc, chủ động trong hoạt động tiêu dùng sản xuất kinh doanh.

Thông báo lịch cúp điện Vĩnh Phúc có tác dụng gì?

Việc xảy ra tình trạng mất điện tại Vĩnh Phúc có thể có rất nhiều nguyên nhân. Các yếu tố có thể gây mất điện như: thiên tai, lũ lụt, bão, hoặc do đơn vị quản lý thực hiện thi công sửa chữa bảo trì đường dây lưới điện

Dù cúp điện do bất kỳ nguyên nhân gì thì cũng sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của người dân thuộc khu vực mà Điện lực Vĩnh Phúc quản lý.

Mất điện hay cúp điện được hiểu là điện áp đột ngột hạ xuống còn 0V. Khi đó, sinh hoạt bình thường của người dân bị ảnh hưởng. Khi nắng nóng, không thể sử dụng các thiết bị điện như quạt điện, hay điều hòa,… Nông dân không thể sử dụng máy bơm nước điện để tưới cây. Nhà máy, xí nghiệp không thể sản xuất như bình thường. Nên mọi người cần nắm rõ lịch cắt điện tại Vĩnh Phúc để chủ động được sản xuất và sinh hoạt hàng ngày.

Để mọi người thuận tiện tra cứu lịch cúp điện Vĩnh Phúc và các khu vực, tỉnh thành xung quanh, trang web lichcupdien.org ra đời với mong muốn giúp mọi người có nơi tra cứu một cách nhanh chóng và chính xác lịch cắt điện Vĩnh Phúc. Khi nắm rõ được thông tin lịch mất điện Vĩnh Phúc sẽ giúp quý khán giả có tâm lý thoải mái, không bị bất ngờ khi sự cố cắt điện diễn ra.

Lịch cúp điện Vĩnh Phúc những ngày tới
Lịch cúp điện Vĩnh Phúc ngày 22/5/2023
Điện lực:
ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH
Ngày:
22 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 07:30 đến 09:15
Khu vực:
Một phần xã Đồng Thịnh
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH
Ngày:
22 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 09:15 đến 11:00
Khu vực:
Một phần xã Đồng Thịnh
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH
Ngày:
22 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 10:45 đến 12:15
Khu vực:
Một phần xã Đồng Thịnh
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH
Ngày:
22 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 13:45 đến 15:30
Khu vực:
Một phần xã Đức Bác
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH
Ngày:
22 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 15:30 đến 17:30
Khu vực:
TBA Bơm Cao Phong 1
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt
Lịch cúp điện Vĩnh Phúc ngày 23/5/2023
Điện lực:
ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH
Ngày:
23 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 05:00 đến 16:00
Khu vực:
Một phần xã Đồng Quế, xã Lãng Công, xã Quang Yên, xã Nhân Đạo…
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH
Ngày:
23 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 05:00 đến 16:00
Khu vực:
Một phầ xã Nhân Đạo, một phần xã Phương Khoan, một phần xã Đôn Nhân..
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO
Ngày:
23 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 07:30 đến 09:00
Khu vực:
Nhà máy Z92
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO
Ngày:
23 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 10:00 đến 12:00
Khu vực:
Nhà máy Gỗ Minh Tuấn
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO
Ngày:
23 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 14:00 đến 16:00
Khu vực:
TBA Người có công
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt
Lịch cúp điện Vĩnh Phúc ngày 24/5/2023

Điện lực:
ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN
Ngày:
24 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:00 đến 10:00
Khu vực:
TT Thanh Lãng Bình Xuyên Vĩnh Phúc
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN
Ngày:
24 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 10:00 đến 12:00
Khu vực:
TT Thanh Lãng Bình Xuyên Vĩnh Phúc
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN
Ngày:
24 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 13:30 đến 15:00
Khu vực:
TT Thanh Lãng Bình Xuyên Vĩnh Phúc
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN
Ngày:
24 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 15:30 đến 17:30
Khu vực:
TT Thanh Lãng Bình Xuyên Vĩnh Phúc
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH
Ngày:
24 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 06:30 đến 08:00
Khu vực:
TBA Nước sạch Tam Sơn
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH
Ngày:
24 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 07:45 đến 09:15
Khu vực:
TBA TĐC Bì La
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH
Ngày:
24 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 09:00 đến 10:30
Khu vực:
TBA Bì La (Đồng Ích 3)
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt
Điện lực:
ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH
Ngày:
24 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 10:30 đến 12:00
Khu vực:
TBA Thái Hòa 8
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH
Ngày:
24 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 13:45 đến 15:15
Khu vực:
TBA Thái Hòa 12
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH
Ngày:
24 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 15:00 đến 17:00
Khu vực:
TBA Thái Hòa 4
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN
Ngày:
24 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 05:30 đến 09:00
Khu vực:
Lộ 1, lộ 3 TBA Xuân Mỹ
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
Ngày:
24 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 05:00 đến 09:30
Khu vực:
AB nhánh đi cột 3.1/1.1 tại tủ TC 3.1 TBA Tích Sơn 1 (560kVA)
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
Ngày:
24 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 05:30 đến 09:00
Khu vực:
TBA Gốc Vừng 5 (400kVA)
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
Ngày:
24 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 05:30 đến 09:30
Khu vực:
Lộ 1 TBA Đống Đa 2 (400kVA)
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
Ngày:
24 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 05:30 đến 09:30
Khu vực:
Lộ 4 TBA Lam Sơn (320kVA)
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt
Lịch cúp điện Vĩnh Phúc ngày 25/5/2023

Điện lực:
ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN
Ngày:
25 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:00 đến 10:00
Khu vực:
TT Hương Canh Bình Xuyên Vĩnh Phúc
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN
Ngày:
25 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 10:00 đến 12:00
Khu vực:
Xã Tam Hợp Bình Xuyên Vĩnh Phúc
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN
Ngày:
25 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 14:00 đến 16:00
Khu vực:
TT Gia Khánh Bình Xuyên Vĩnh Phúc
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt
Lịch cúp điện Vĩnh Phúc ngày 26/5/2023

Điện lực:
ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN
Ngày:
26 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 06:30 đến 09:00
Khu vực:
Xã Hương Sơn Bình Xuyên Vĩnh Phúc
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN
Ngày:
26 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:00 đến 14:30
Khu vực:
Lộ 1 TBA Thịnh Kỷ 1
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG
Ngày:
26 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 07:30 đến 09:30
Khu vực:
TBA C.ty Cơ Khí VP
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG
Ngày:
26 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 09:30 đến 11:30
Khu vực:
xã vĩnh thịnh
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG
Ngày:
26 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 13:30 đến 15:30
Khu vực:
xã cao đại
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
Ngày:
26 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 05:30 đến 09:30
Khu vực:
Lộ 1, 5 TBA Tích Sơn 5 (400kVA)
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
Ngày:
26 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 05:30 đến 09:30
Khu vực:
Lộ 2, 3 TBA Lam Sơn 2 (320kVA)
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
Ngày:
26 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 05:30 đến 09:30
Khu vực:
Lộ 1 TBA Lam Sơn 3 (250kVA)
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt
Lịch cúp điện Vĩnh Phúc ngày 27/5/2023

Điện lực:
ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN
Ngày:
27 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 06:00 đến 10:30
Khu vực:
TT Hương Canh, Xã tam Hợp Bình Xuyên Vĩnh Phúc
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH
Ngày:
27 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 07:30 đến 09:00
Khu vực:
TBA Xuân Lôi 7
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH
Ngày:
27 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 09:00 đến 10:30
Khu vực:
TBA Xuân Lôi 2
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH
Ngày:
27 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 10:30 đến 12:00
Khu vực:
TBA Tiên Lữ 2
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH
Ngày:
27 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 15:15 đến 16:45
Khu vực:
TBA UB Yên Thạch
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN
Ngày:
27 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 05:30 đến 11:00
Khu vực:
Lộ 3 TBA Hồ Ăn Nước
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN
Ngày:
27 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 06:30 đến 12:00
Khu vực:
Đũa Gỗ, TT Hành Chính, Bến Xe 2, Hồ Ăn Nước
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN
Ngày:
27 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 06:30 đến 11:00
Khu vực:
Lộ 1, lộ 2 TBA Khu D1
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
Ngày:
27 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 05:30 đến 09:30
Khu vực:
Đường dây 482E4.3 đến DCLF 482-7E4.3/44
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN
Ngày:
27 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 05:30 đến 09:30
Khu vực:
Đường dây 475E4.3 đến DCLF 475-7E4.3/47
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt
Lịch cúp điện Vĩnh Phúc ngày 28/5/2023

Điện lực:
ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH
Ngày:
28 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 07:15 đến 08:45
Khu vực:
TBA Đá Đồng Găng-T1
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH
Ngày:
28 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:30 đến 10:15
Khu vực:
TBA Đá Đồng Găng-T2
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH
Ngày:
28 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 10:00 đến 11:30
Khu vực:
TBA Đá Đồng Găng-T3
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH
Ngày:
28 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 11:15 đến 12:30
Khu vực:
TBA Đá Đồng Găng-T4
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH
Ngày:
28 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 13:30 đến 15:15
Khu vực:
TBA Lợi Tín – T1
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH
Ngày:
28 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 15:00 đến 16:45
Khu vực:
TBA Lợi Tín – T2
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt
Điện lực:

ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH
Ngày:
28 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 16:30 đến 18:00
Khu vực:
TBA Lợi Tín 3
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt
Lịch cúp điện Vĩnh Phúc ngày 29/5/2023
Điện lực:

ĐIỆN LỰC TP PHÚC YÊN
Ngày:
29 tháng 5 năm 2023
Thời gian:
Từ 06:30 đến 11:30
Khu vực:
TBA Nhuế Khúc 2
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Thông tin đang cập nhật

Nguồn :https://lichcupdien.org/lich-cup-dien-vinh-phuc