Vĩnh Phúc : Lịch Ƈӑ́τ Điện Mới nhất Trên Địa bàn Tỉnh

Tin Tức

Chọn quận/huyện   Lập Thạch   Phúc Yên   Tam Dương   Tam Đảo   Vĩnh Tường   Thành Phố Vĩnh Yên   Yên Lạc   Bình Xuyên   Sông Lô   Sông Lô   ĐIỆN LỰC BÌNH XUYÊN   ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH   ĐIỆN LỰC PHÚC YÊN   ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG   ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO   ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG   ĐIỆN LỰC VĨNH YÊN   ĐIỆN LỰC YÊN LẠC   Đội QLVH Lưới điện Cao thế Vĩnh Phúc  Chọn quận/huyện

Ngày Nội dung

26/05/2023Cúp điện từ 13:30 đến 15:30

ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG

Khu vực : xã cao đại

Lý do :

26/05/2023Cúp điện từ 09:30 đến 11:30

ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG

Khu vực : xã vĩnh thịnh

Lý do :

26/05/2023Cúp điện từ 09:30 đến 11:30

ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG

Khu vực : xã vĩnh thịnh

Lý do :

26/05/2023Cúp điện từ 05:30 đến 09:30

ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN

Khu vực : Lộ 1, 5 TBA Tích Sơn 5 (400kVA)

Lý do :

26/05/2023Cúp điện từ 07:30 đến 09:30

ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG

Khu vực : TBA C.ty Cơ Khí VP

Lý do :

26/05/2023Cúp điện từ 07:30 đến 09:30

ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG

Khu vực : TBA C.ty Cơ Khí VP

Lý do :

26/05/2023Cúp điện từ 07:30 đến 09:30

ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG

Khu vực : TBA C.ty Cơ Khí VP

Lý do :

26/05/2023Cúp điện từ 13:30 đến 15:30

ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG

Khu vực : xã cao đại

Lý do :

26/05/2023Cúp điện từ 05:30 đến 09:30

ĐIỆN LỰC TP VĨNH YÊN

Khu vực : Lộ 1 TBA Lam Sơn 3 (250kVA)

Lý do :

26/05/2023Cúp điện từ 13:30 đến 15:30

ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG

Khu vực : xã cao đại

Lý do :